Färgblinda kändisar

Kändisar är precis som andra människor dödliga och kan ha och få sjukdomar. Hur mycket pengar man har avgör inte om man förblir frisk, däremot kan mer pengar innebära att man har tillgång till bättre vård och liknande saker.

John Dalton

Om man bara får välja en person att nämna i en sådan här text så är det John Dalton. Vetenskapsmannen tillika kemisten J.D valde att 1794 skriva en avhandling vid namn Extraordinary facts relating to the vision of colours som var den första vetenskapliga avhandlingen om färgblindhet. Passande nog var han själv också färgblind vilket innebar att han namngav fenomenet efter sig själv – daltonism.

Megakändisar

Den mest berömde av alla med daltonism är – föga förvånande – en amerikansk president. Närmare bestämt handlar det om Bill Clinton som har röd-grön färgblindhet. Det är ytterligare ett bevis på att man kan nå hur långt som helst med färgblindhet. Det är faktiskt en kittlande tanke att man inte får köra tåg med färgblindhet men får styra ett helt land som president tillika färgblind.

Facebookgrundaren Mark Zuckerbergs livsverk Facebook tillkom 2004 och är idag känt över hela världen. I princip alla som har en dator med en fungerande internetuppkoppling lär känna till det sociala nätverket. Facebook har även köpt upp Instagram, ett annat mycket framgångsrikt socialt nätverk. Det påstås i artikeln att Mark valde färgen blå som bas för Facebooks logotyp för att hans färgblindhet gör att han kan urskilja just blå bättre än övriga färger.

Prins William är enligt medieuppgifter också färgblind. Dock är det osäkert om han skulle bli känd om han inte vore infödd i den kungliga familjen. Mark Zuckerberg och Bill Clinton har jobbat hårt för att nå sina mål och definitivt inte fått allt serverat på ett silverfat som prins William. Färgblindheten bör inte utgöra något hinder i Prins Williams åtaganden som medlem i kungliga familjen.

Comments are closed.