Forum om färgblindhet

Det finns en rad olika forum där man kan läsa om färgblindhet. Som vanligt gäller det att vara källkritisk på internet och fundera på om det som andra skriver verkligen stämmer. Är man det minsta osäker ska vården kontaktas istället för att rådfråga på ett internetforum. Många väljer dock att berätta om sin situation på forum för att få medlidande och ryggdunkar, inte för att de tror sig kunna få hjälp där.

Flashback Forum

Flashback Forum är Sveriges utan tvekan mest lästa forum och har kunnat läsas under nästan hela 2000-talet. Flashback Forum stödjer sig på sin anonymitet, vilket innebär att samtliga användare förblir anonyma så länge de själva inte röjer sina identiteter. Det gör att direkt medicinska råd bör tas med en nypa salt. Det kan förvisso finnas behörig sjukvårdspersonal i just den tråden, men det går inte att bevisa.

Forumet för vetenskap och folkbildning

Till skillnad från Flashback Forum som är ett allmänt forum där alla möjliga ämnen kan tas upp så är det här forumet direkt inriktat på vetenskap och folkbildning. Det innebär att man som regel kan förvänta sig mer intresserade och insatta skribenter än vad Flashback har att erbjuda. Även här är dock anonymiteten stor vilket gör att man inte heller till 100 procent kan lita på vad som skrivs.

Olika hemsidor

Genom att träffa andra färgblinda när man själv är färgblind kan man få en större förståelse för sin oförmåga att se vissa färger. Dessutom kan man få ett socialt rikare liv. Det är fakta att man lättare knyter an till de som är lika en själv, och att dela färgblindheten är ett sådant fall. Synskadades Riksförbund är det närmaste man kommer ett förbund som talar för färgblindas rätt i samhället. I Amerika finns en organisation som heter Colour Blind Awareness som sysslar med att uppmärksamma färgblindhet och normalisera den.

Comments are closed.