Tester man kan ta för färgblindhet

Att vara färgblind är kanske inget man störs av, men det kan tyda på en underliggande sjukdom. Därför bör man alltid kolla upp sitt färgseende på vårdcentralen eller hos en optiker. Det är bra att göra det innan något allvarligare sker.

Färgsinnesundersökning

Beroende på om du tror dig ha röd-grön eller blå-gul färgblindhet så får du titta på en rad olika runda cirklar med mönster i sig. Ofta kan det vara en cirkel med röda prickar som har ett grönt nummer inbäddat i sig. De som inte är färgblinda ser avvikelsen och därmed också vilket nummer som är presenterat. De som är har röd-grön färgblindhet ser inte avvikelsen utan ser bara röda prickar i cirkeln.

Färgblindhet är inget som idag går att behandla eller bota utan det handlar mer om att konstatera att den färgblinde kanske inte kan ta vilket jobb som helst. Det går heller inte att träna upp förmågan att exempelvis kunna se rött genom att frenetiskt utsätta sig för saker som man vet är röda. Man får gilla läget som det heter och kanske prata med andra som också är färgblinda. Det brukar kännas bättre för dem flesta när de träffar dem som är i samma sits.

Inom det militära

Försvarsmakten testar färgseendet och synskärpa på nya rekryter som ska göra grundläggande militär utbildning. Att vara färgblind innebär att man inte kan jobba som kapten på flottan, men det behöver inte innebär begränsningar för övriga militärer. Total färgblindhet som gör att man ser allt i en gråskala är sällsynt och skulle måhända inte vara tillåtet inom Försvarsmakten. Man måste nämligen med synen kunna se vem som är fiende eller inte och olika förband klär sig i olika färger. Det handlar alltså om att inte oskadliggöra fel person vilket är a och o inom det militära livet.

Som ni ser krävs det tester för att avgöra om någon är färgblind. Det går inte att se bara genom att titta på någons ögon.

Comments are closed.