Vi berättar om färgblindhet

Färgblindhet har alltid förekommit hos människan och sannolikheten att du eller någon du är bekant med är färgblind är stor då några procent av samhällets individer är färgblinda. Färgblind kan man vara både ärftligt (alltså att genetiken gett upphov till färgblindheten) men också för att man får en förvärvad skada på antingen synnerven eller näthinnan.

Gör det ont att vara färgblind?

Nej, det gör inte ont att vara färgblind mer än att man kan må dåligt av sin färgblindhet. Stöd och hjälp finns att få och du kan kontakta elevhälsan om du är skolelev eller vårdcentralen om du är vuxen. Färgblindhet som uppstår i vuxen ålder kan tyda på sjukdomar. Det kan exempelvis handla om en tumör som trycker på synnerven. Det kan göra ont förvisso.

Varför är det viktigt att ha koll på färgblindhet?

Har man koll på färgblindhet så kan man få en större acceptans för sina medmänniskor, exempelvis varför det tar längre tid för någon att hitta bär i skogen. Färgblindhet kan i skolundervisningen tas upp i en rad olika ämnen, mest vanligt är det att lektioner om färgblindhet ges i biologi och fysik. Biologin svarar mer på varför färgblindhet uppstår medan fysiken redogör för hur ögats tappar inte fungerar som de ska. Det är därför ett gränsöverskridande ämne.

Kommer färgblindhet kunna bli botad i framtiden?

Tapparna är celler i ögat. Om tapparna är skadade eller om en viss typ av tapp saknas så förlorar ögat möjligheten att avkoda vissa färger. Rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att man då tillföra ögat odlade och friska tappar. Det handlar då om att ögat inte stöter bort dessa främmande celler, vilket är vanligt när det kommer till kroppen i övrigt.

Som med allt annat inom vården är det en kostnadsfråga. Är det motiverat att bota färgblindhet (som egentligen inte har så stora konsekvenser) med komplicerade och kostsamma ingrepp? Framtiden får utvisa vad som sker härnäst.

Comments are closed.