Färgblindhet

Färgblindhet hos människor är oförmåga att uppfatta skillnader mellan vissa eller alla färger som andra människor kan urskilja. Färgblindhet i de allra flesta fall ärvs och vanligast hos män. Färgblinda kvinnor är sällsynt. Det uppskattas att färgblindhet förekommer hos ungefär 4 % av den manliga befolkningen, men mindre än 1 % av den kvinnliga. Det betyder att drygt 200 000 svenskar har nedsatt förmåga att se färger.


Bakgrundsfakta

Kemisten John Dalton är 1794 publicerade den första vetenskapliga avhandlingen om färgblindheten som därför kallas ibland daltonism. Den vanligaste formen av färgblindhet är någon form av röd-grön färgblindhet. Detta innebär att den färgblinde endast med svärighet, eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt. Kombinationen gult och blått, förekommer som defekt sällan. Total färgblindhet är ännu mer sällsynt.


Orsaker till
färgblindhet

I ögat finns det två typer av synceller - stavar och tappar. Stavarna kan endast urskilja skillnader i ljusstyrka och används främst vid mörkerseende. Tapparna används vid dagseende och är känsliga för specifika delar av färgspektrer. I ett normalt öga finns det tre typer av tappar - violettkänsliga, grönkänsliga och gulkänsliga. Färgblindhet beror i nästan alla fall på att minst en typ av tappar saknas eller är defekta. Ärvd röd-grön färgblindhet orsakas genetiskt av en recessiv gen i X-kromosomen som endast finns hos män. Kvinnor har två och därför är de sällan färgblinda.


Myter eller
sanningar

Det finns ingen behandling mot färgblindhet. I vissa fall kan det till och med vara så att en färgblind person aldrig inser att denne lider av det. Tidigare var färgblindhet ett hinder även får vanligt kärkort för bil, men det har man numera lättat på. Inom det amerikanska flygvapnet anses att en färgblind har särskilda förutsättningar för att kunna skilja mellan små nyansskillnader, vilket gör henne / honom särskilt lämpad som flygspanare för att upptäcka fiendens maskeringsanordningar. Ett experiment visade att de som har röd-grön färgblindhet kan skilja på vissa nyanser av khaki bättre än personer med normalt färgseende. En person som är totalt färgblind har aningen bättre märkerseende än en normalseende person, men bara innan den normalseende hunnit vänja sig vid mörkret.