Other News

Lev livet som färgblind

Lev livet som färgblind

Att vara färgblind från födseln kan vara lättare än att bli färgblind som vuxen (av en skada eller inflammation på synnerven eller näthinnan) eftersom du då är helt van och egentligen inte saknar att kunna se vissa färger. Mycket vilar på hur du är som person Om du klarar avRead More

Färgblindhet ur en evolutionär ståndpunkt

Färgblindhet ur en evolutionär ståndpunkt

Primater (apor och människor) har stor nytta av sitt färgseende. Aporna behövde välja de frukter som såg ofarliga ut och som såg godast ut när de var i träden och skulle plocka ned frukterna. På samma sätt gör människan när vederbörande plockar bär i skogen. De lingon som har enRead More

Färgblindhet inom idrott

Färgblindhet inom idrott

Färgblinda får inte missgynnas på något sätt under exempelvis skolundervisningen. Det finns lagkrav på att inga skolbarn ska missgynnas på grund av handikapp eller defekter. Utifrån sina förutsättningar ska alltså eleven få liknande undervisning som de andra (och oftast behöver eleven ingen specialundervisning). När kan ett fullgott färgseende behövas? IRead More

Färgblinda kändisar

Färgblinda kändisar

Kändisar är precis som andra människor dödliga och kan ha och få sjukdomar. Hur mycket pengar man har avgör inte om man förblir frisk, däremot kan mer pengar innebära att man har tillgång till bättre vård och liknande saker. John Dalton Om man bara får välja en person att nämnaRead More

Tester man kan ta för färgblindhet

Tester man kan ta för färgblindhet

Att vara färgblind är kanske inget man störs av, men det kan tyda på en underliggande sjukdom. Därför bör man alltid kolla upp sitt färgseende på vårdcentralen eller hos en optiker. Det är bra att göra det innan något allvarligare sker. Färgsinnesundersökning Beroende på om du tror dig ha röd-grönRead More

Forum om färgblindhet

Forum om färgblindhet

Det finns en rad olika forum där man kan läsa om färgblindhet. Som vanligt gäller det att vara källkritisk på internet och fundera på om det som andra skriver verkligen stämmer. Är man det minsta osäker ska vården kontaktas istället för att rådfråga på ett internetforum. Många väljer dock attRead More

Att vara färgblind

Att vara färgblind

Att vara färgblind är normalt sett inte något man tänker på. Det kan gå veckor utan att man ens reagerar på det faktum att man är färgblind. Generellt sett är pojkar i högre utsträckning färgblinda än flickor. Fysiken bakom färgblindhet Moderna kameror kan idag återge färger på ett mycket detaljeratRead More

Vi berättar om färgblindhet

Vi berättar om färgblindhet

Färgblindhet har alltid förekommit hos människan och sannolikheten att du eller någon du är bekant med är färgblind är stor då några procent av samhällets individer är färgblinda. Färgblind kan man vara både ärftligt (alltså att genetiken gett upphov till färgblindheten) men också för att man får en förvärvad skadaRead More