Solceller för lantbruk – en grön investering

I ett lantbruk med djurhållning förbrukas oftast mycket el. Den som installerar solceller till lantbruk kan köpa in mindre el och miljön kommer att må bättre.

Om du driver lantbruk, kan du ha en viktig resurs som är outnyttjad. Dina ladugårdstak kan vara mycket lämpliga för produktion av solel. Du kan också har markområden som ligger outnyttjade i väntan på att bli använda. På dina tak och din mark kan du installera solceller.

Men får du ut el från dina solceller när du som mest behöver el? Förutsättningarna att generera mycket el är naturligtvis bäst under sommarhalvåret. Du kan dock producera förvånansvärt mycket solel även under vintern, och det till och med i norra Sverige. Och dessutom kräver dina mjölkmaskiner och anläggningar för utfodring ström både vinter och sommar.

Hur fungerar solceller till lantbruk

I en solcell bildas spänning mellan dess fram- och baksida. Med en elkabel kopplas sidorna ihop och elektroner kommer att vandra fram och tillbaka och likström genereras. Flera solceller kan sättas ihop till solpaneler. För att omvandla likström behövs växelriktare. Då omvandlas strömmen till växelström som du tar ut i dina eluttag.

En investering i solceller till lantbruk, kommer sannolikt att ge mer el än vad du förbrukar under vissa tider på året eller dygnet. Den överskottselen kan du sälja till olika elhandelsbolag. Priset för den elen bestäms vanligtvis av de spotpriser som gäller på den nordiska elbörsen. Solceller till lantbruk ger dig som bonde lägre kostnader för energi och du bidrar till ökad användning av fossilfri el i samhället.

Publicerat den
Kategoriserat som El