Återvinning – tippa eller hämta

Om du har material som du vill bli av med kan du lämna det på “tippen” eller en anläggning för återvinning. Men du kan även hämta material för att återanvända.

Idag betraktar vi inte längre en återvinningsanläggning som en avstjälpningsplats för skräp som vi vill bli av med. För den miljömedvetne är istället en återvinningsanläggning ett viktigt nav i ett cirkulärt samhälle. Allting går inte till deponi eller till förbränning utan vi försöker att återanvända så mycket som möjligt. Och därigenom sparar vi pengar och klimatet.

En förutsättning för att en återvinningsanläggning ska fungera är att vi klarar av att källsortera så mycket som möjligt i våra sophus. Matavfall ska konverteras till biogas genom en rötningsprocess. Restprodukten från den processen blir biogödsel som ska spridas på åkrar. Plastavfall kan i många fall malas ner och regenereras till en rad olika produkter.

Återvinning – omvandling av sopor

Vid en återvinningsanläggning sker omvandling av sopor i stor skala. Schaktmassor, betong, tegel och asfalt kan tas emot och sorteras och processas till användbara produkter. En återvinningsanläggning kan leverera odlingsjord och en rad olika produkter som är krossade och siktade och som kan användas i byggnation och till vägar.

En anläggning för återvinning tar emot en mängd trädgårdsavfall. Sådant material bryts ner i en organisk process och blir till en mullrik kompostjord. Sådan jord passar utmärkt till såbäddar för golfbanor, fotbollsplaner och parker. Vissa restprodukter tvättas i en särskild process och blir till singel av natursten och kross. Sådant material har bra egenskaper för dränering och passar för bland annat gångstigar.

Hitta mer info kring återvinning på denna sida: damattsson.se

Publicerat den
Kategoriserat som Återvinning

Städfirma gör rent hus i Stockholm

Något som man måste göra med jämna mellanrum är att städa bostaden i Stockholm, men idag finns det prisvärda lösningar för att kunna nyttja en städfirma.

Det är få saker som slår känslan av att komma hem till ett helt rent hus, efter en dag på jobbet. Och om man kan få det där rena huset utan att själv behöva ta tag i det när man kommer hem från jobbet, eller när man istället vill få vila och rekreation under sin helg. Ja, då kan det kännas ännu bättre.

Därför är det många som idag väljer att anlita en städfirma, för att göra sina hus rena i Stockholm. De är proffs som kan det där med städning, vilket gör att det också går så mycket snabbare och blir bättre. Idag kan man anlita en städfirma utan att man behöver tömma sin plånbok, vilket gör att fler och fler anammat den lösningen.

Prisvärd städfirma i Stockholm

Om man vill hitta en prisvärd och pålitlig städfirma i Stockholm så finns det många olika vägar att gå. Vanligt är att man frågar kollegor, släkt, vänner och grannar om de använder någon som de är nöjda med.

Men idag brukar man kunna känna sig trygg med de städfirmor som finns, för alla är måna om att inte få dåligt betyg på internet. Hur var det då med prisvärdheten? Det skiljer sig inte mycket från firma till firma, för alla brukar kunna erbjuda det populära rutavdraget till alla sina kunder.

Publicerat den
Kategoriserat som Städ

Golvläggare med arbetsområde Stockholm

Den som arbetar som golvläggare i Stockholm kan ha en riktigt spännande tillvaro. För i en så stor stad finns det stor variation gällande projekt och kunder.

I storstäder som Stockholm kan en golvläggare ha en mycket varierande arbetsvecka. Ena dagen kanske man är i en förort och lägger ett golv i en lägenhet, för att nästa dag vara i innerstaden och lägga ett golv på en ambassad. Därför kan golvläggning vara ett yrke där man träffar många olika typer av människor och utför en mängd olika slags projekt.

Som golvläggare lägger man alltså golv. Oftast innebär det att det är någon typ av trägolv som man lägger, som en parkett, ett plankgolv eller ett laminat. Och beroende på vilken typ av golv man lägger, och vilket märke, så kan läggningen se mycket olika ut. Därför har man som golvläggare erfarenhet och kunskap med sig i ryggsäcken, inför alla uppdrag.

Samarbete med golvläggare i Stockholm

En golvläggare utför endast ytskiktet på ett golv. Därför kan det behövas att man först tar hjälp av en snickare, för att få en yta som golvet kan läggas på. Företag, som exempelvis Stockholms Golv AB, har därför ofta samarbetspartners som man jobbar med när det gäller golvläggning. Det kan vara en snickare som rekommenderar golvläggaren eller tvärtom.

Dessa samarbeten finns ofta mellan flera olika yrkesgrupper inom bygg och renovering. Som kund är det till stor fördel då man vet att den rekommendation man får är välbeprövad och bra på alla sätt.

Publicerat den
Kategoriserat som Golv